Oferta

 • Szkolenia z zakresu BHP:

okresowe (dla wszystkich grup zawodowych)

wstępne (instruktaż ogólny)

pracodawców,
 (możliwe w formie e-learningu)

osób kierujących pracownikami,
 (możliwe w formie e-learningu)

pracowników inżynieryjno-technicznych,
 (możliwe w formie e-learningu)

pracowników administracyjno-biurowych,
(możliwe w formie e-learningu)

pracowników na stanowiskach robotniczych

 • Szkolenia z zakresu P.POŻ.

 • Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej

 • Ocena ryzyka zawodowego

 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

 • Usuwanie nieprawidłowości pokontrolnych

 • Realizacja zaleceń PIP i STRAŻY POŻARNEJ

 • Opracowywanie instrukcji BHP

 • Udział w pracach komisji BHP

 • Analiza stanu BHP w zakładzie pracy

 • Audity wewnętrzne wg PN-N-18001

KOMPLESKOWA OBSŁUGA FIRM

Cennik usług jest ustalany indywidualnie