O firmie

Biuro Doradczo-Usługowe TSAL-BHP powstało w 2009 r. w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi doradcze w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony pracy. Firma ma siedzibę w Łowiczu.

Od początku swojej działalności właściciel Biura Doradczo-Usługowego TSAL-BHP organizował i prowadził szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zajmował się pełnieniem obowiązków służby bhp dla zakładów pracy.

W 2010 roku instytucja szkoleniowa Biuro Doradczo-Usługowe TSAL-BHP została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.10/00116/2010, co potwierdziło jakość i profesjonalizm w działalności szkoleniowej.

Wykładowcy tematyki bezpieczeństwa i ochrony pracy od początku byli dobierani selektywnie, co ugruntowało pozycję Biura Doradczo-Usługowego TSAL-BHP na rynku szkoleniowym. Wiedza, doświadczenie zawodowe, przygotowanie praktyczne i profesjonalizm to cechy konsultantów-wykładowców.

Biuro Doradczo-Usługowego realizuje zlecenia w siedzibach przedsiębiorstw lub korzysta z wynajmowanych sal przygotowanych do tych celów. Biuro posiada profesjonalne pomoce dydaktyczne: sprzęt audio-wideo, projektory multimedialne, plansze, fantomy, itp.

Biuro Doradczo-Usługowe TSAL-BHP poszukuje ciągle nowych dróg rozwoju przez podnoszenie kwalifikacji osób i jakości usług, świadcząc je kompetentnie, fachowo  i kompleksowo.

Mam nadzieję, że informacje zawarte na naszej stronie internetowej przybliżą Państwu działalność Biura Doradczo-Usługowego TSAL-BHP oraz zachęcą do nawiązania współpracy